Du er her:

Fråsegn om konsesjonssøknad for Gjengedal kraftverk

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og Naturvernforbundet viser til søknaden og konsekvensutgreiingane. Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og Naturvernforbundet går sterkt i mot å gje konsesjon til Gjengedalen kraftverk.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Energi/140606 -vannkraft - Gjengedal kraftverk - fråsegn Naturvernforbundet.pdf