Du er her:

Fylkesdelsplan for små vasskraftverk

Naturvernforbundet i Hordalands høringsuttalelse i forbindelse med Fylkesdelsplan for små vannkraftverk 2009 - 2021, en helhetlig plan som som ventes avsluttet i løpet av høsten.

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.10.2009