Du er her:

Høring, EUs tredje energimarkedspakke

Norsk og europeisk energipolitikk skal levere på Parisavtalens forpliktelser der hvert land har sitt ansvar for utfasing av fossil energi. Naturvernforbundet minner også om at målene i konvensjonen om biologisk mangfold skal være førende for energipolitikken.

EUs energipolitiske mål i dag er nedfelt i energiunionens fem søyler, 2030-strategien:
• Minst 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp i forhold til 1990-nivå
• Minst 27 prosent fornybarandel i energibruk i 2030
• Forbedre energieffektivitet med minst 27 prosent (30 prosent)
• Fullt fungerende og sammenkoblet indre energimarked
• Økt energisikkerhet
Naturvernforbundet er opptatt av at flere virkemidler må tas i bruk i energipolitikken. Det må bli dyrere å bruke energi, blant annet ved å øke avgiften på elektrisitet og CO2. Utveksling av balansekraft kan gi positive effekter og bidra til å redusere det totale behovet for utbygging av energi.

Les hele vårt høringsnotat her!

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.02.2018