Du er her:

Høring oljefyringsforbud landbruk og midlertidige bygninger

Utfasing av oljefyring er viktig for å redusere klimagassutslipp, men ville også kunne bidra til mindre forurensing av jord og vann – og også luft, avhengig av alternativ. Når dette forbudet nå forhåpentlig kommer på plass, er det nødvendig å ta neste skritt, som bør handle om forbud mot fossil oppvarming av fjernvarme.

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.10.2017