Du er her:

Høringsinnspill til forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsdirektivet

Naturvernforbundet har sendt et innspill til Olje- og energidepartementet angående EUs forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsdirektivet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.08.2022