Du er her:

Høringsuttalelse endringer i energiloven og energilovforskriften

Naturvernforbundet mener at det kan være positivt å endre konsesjonsgrensen på vindkraft og overlate behandlingen til kommunene etter plan- og bygningsloven, men vi er likevel bekymret for at mange kommuner ikke har ressursene som skal til for å gjennomføre denne oppgaven på en forsvarlig måte.

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.01.2013