Du er her:

Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet (tariffer)

Naturvernforbundet mener det er bra at effektuttak også skal få en pris som forbrukerne må forholde seg til. Det er viktig å signalisere at effektuttak har en samfunnskostnad, med tanke på å redusere behovet for ytterligere nettutbygging og tilhørende natur- og miljøbelastning.

180301-energi-effektavgift.pdf