Du er her:

Høringsuttalelse om endring av tariffer for uttak i distibusjonsnettet

For Naturvernforbundet er det viktigste at tariffmodellen som velges, er med å bidra til smartere bruk av nett og energi gjennom energi- og effektsparing.