Du er her:

demning  i vassdrag

Foto: Kristin Kværnsveen

Høringsuttalelse om grønne sertifikater

Naturvernforbundet skriver i denne høringsuttalelsen at grønne sertifikater kan være viktig for å øke produksjonen av  fornybar kraft som kan fase ut fossil energi, men advarer mot å inkludere vannkraft i sertifikatordningen.

I uttalelsen etterlyser også Naturvernforbundet en plan for å utfase fossil energi, så el-sertifikatene vil gi økt fornybar energi til å erstatte den fossile, ikke bare føre til økt kraftproduksjon. I tillegg ønsker Naturvernforbundet en ordning med hvite sertifikater for å stimulere til energieffektivisering. Les hele høringsuttalelsen her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.02.2011