Du er her:

Høringsuttalelse - opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

Naturvernforbundet mener at dagens ordning med opprinnelsesgarantier ikke fungerer. Enten må ordningen forbedres, eller så må Norge trekke seg ut av den.

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.12.2018