Du er her:

Høringsuttalelse - opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

Naturvernforbundet mener at dagens ordning med opprinnelsesgarantier ikke fungerer. Enten må ordningen forbedres, eller så må Norge trekke seg ut av den.

181221-energi-høring rapport om opprinnelsesgarantier.pdf