Du er her:

Høringsuttalelse til konseptvalgutredning for økt leveringspålitelighet til Nyhamna

En ny 420 kV som vil rasere natur, for å være reserve for gassanlegget som skal sikre norsk gasseksport, er ingen akseptabel løsning.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Energi/151210-energi-KVU Nyhamna.pdf