Du er her:

Høringsuttalelse til nye energikrav til bygg (TEK15)

Det er nå vi må bygge den nødvendige infrastrukturen for å oppnå et samfunn nesten uten utslipp innen 2050, som også ivaretar naturmangfoldet. Miljøvennlig plassering av bygg og et grønt skattesystem med tilstrekkelig høye energiavgifter er noen av virkemidlene.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Energi/150518-energi-høring TEK15.pdf