Du er her:

Innspill til den kommende energimeldingen

Vi håper vi får en helhetlig energimelding som viser veien til lavutslippssamfunnet og angir hvordan Norge skal bidra til at 2-gradersmålet nås, samtidig som vi ivaretar vår naturarv.

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.03.2014