Du er her:

Innspill til energiutvalget

Naturvernforbundet vil slå fast at 1 kWh spart er vesentlig mer verd enn 1 kWh ny produksjon. Dette skyldes for det første at konsekvensene for naturmangfoldet er vesentlig mindre av energieffektivisering enn av ny produksjon, skriver Naturvernforbundet i dette innspillet til energiutvalget.


Artikkelen ble sist oppdatert: 11.10.2011