Du er her:

Innspill til foreslåtte endringer i energilovforskriften

Naturvernforbundet er positive til forbedringer i og modernisering av forskriften, slik at det blir tilstrekkelig enkelt og rasjonelt å bygge ut de minste vindkraftverkene. Vi mener imidlertid at forslaget til forskriftsendring og tilhørende veileder mangler en del forutsetninger for å sikre en kunnskapsbasert, forutsigbar og helhetlig forvaltning av naturmiljøet, skriver Naturvernforbundet, WWF, Sabima og Norsk Friluftsliv i denne høringen.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Energi/2014-09-29 Felles høringsuttalelse - Energilovforskriften og veileder til kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg -WWF, NNV, SABIMA og Norsk Friluftsliv, .pdf