Du er her:

Innspill til mandatet til ny grønn skattekommisjon

Naturvernforbundet er glad for at regjeringsplattformen inneholder et punkt om at det skal settes ned en ny grønn skattekommisjon. Vi har store forventninger til dette arbeidet og ønsker å følge det nøye, noe vi også gjorde med NOU 1996: 9 "Grønne skatter – en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting".

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Energi/140424-finans-innspill grønn skattekommisjon (2).pdf