Du er her:

Innspill til nettmelding (Meld. St. 14 (2011-2012))

I diskusjonen om nettpolitikken er Naturvernforbundets utgangspunkt at behovet for overføringskapasitet bør reduseres, uten at dette reduserer mulighetene for å erstatte fossil energibruk med fornybar strøm.


Artikkelen ble sist oppdatert: 11.05.2012