Innspill til oljemeldinga

Det er et tydelig og økende gap mellom Norges klimamål og det utvinningstempoet det legges opp til på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder både produksjonsutslippene på det norske klimaregnskapet, og utslippene fra bruk av norsk olje og gass eksportert til utlandet, skriver Naturvernforbundet i sitt innspill til oljemeldinga.


Artikkelen ble sist oppdatert: 11.11.2011