Du er her:

Innspill til Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi

I Riksrevisjonens vurdering av dagens konsesjonsbehandling av fornybar energi fremkommer det at det i dag er stort forbedringspotensial, store kunnskapshull og svikt i kvalitetssikring. Dette har ført til lang saksbehandlingstid, høyt konfliktnivå og store negative konsekvenser for sårbare naturområder.

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.04.2014