Du er her:

Innspill til Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi

I Riksrevisjonens vurdering av dagens konsesjonsbehandling av fornybar energi fremkommer det at det i dag er stort forbedringspotensial, store kunnskapshull og svikt i kvalitetssikring. Dette har ført til lang saksbehandlingstid, høyt konfliktnivå og store negative konsekvenser for sårbare naturområder.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Energi/Felles krav til konsesjonsbehandlingen av fornybar energi.pdf