Du er her:

Innspill til statsbudsjettet 2014

Forslaget til statsbudsjett for 2014 inneholder noen forsiktige skritt i riktig retning, i arbeidet med å gjennomgå skatte- og avgiftssystemet. Omlegging av skatte- og avgiftssystemet er viktig, ikke bare for å følge opp klimaforliket, men også for at andre natur- og miljømål og -forpliktelser kan bli innfridd. Vi vil spesielt minne om Norges forpliktelser i henhold til konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), som krever en sterk innsats fra norske myndigheter.

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.11.2013