Du er her:

Innspill til statsbudsjettet 2015

Våre innspill til statsbudsjettet vil bidra til å ta vare på naturen og kutte utslipp av klimagasser. Statsbudsjettet er et viktig verktøy for å innfri viktige nasjonale miljømål – og til å innfri internasjonale natur- og miljøforpliktelser.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Energi/140213-statsbudsjettet 2015.pdf