Du er her:

Kommentarar til framlegget om å forlenga ordinga med elsertifikat

Elsertifikatmarkedet har ført til det største presset på sårbar natur sidan dei store kraftutbyggingane si tid. Den grøne sertifikatordninga med subsidiering av både vind-, vasskraft og småkraft har vist seg å være er eit stort demokratisk problem og eit trugsmål mot naturmangfaldet på land og livet i vatn og vassdrag.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Energi/Høring -Elsertifikatordningen - Naturvernforbundet.pdf