Du er her:

Kostnadsdekning etter vassdragsreguleringsloven § 6

Vi viser til vedlagte brev fra Sogn og Fjordane (SFE) av 30. mai 2016 og 18. januar 2017. Vi vedlegger også kopi av våre to søknader til SFE om dekning av kostnader for BioFokusnotat 2015-41.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.05.2017