Du er her:

Krav til utsortering av resirkulerbare avfallsfraksjoner før energiutnyttelse av restavfall

Norsk Industri, Avfall Norge, Miljøstiftelsen Bellona og Norges Naturvernforbund ber i et brev til Klima- og miljødepartementet om at det innføres et forskriftskrav om at resirkulerbart avfall skal sorteres ut før energiutnyttelse av restavfall. Et slikt krav vil sikre økt materialgjenvinning av f.eks. papp/papir, plastavfall og våtorganisk avfall/matavfall.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.12.2014