Du er her:

Naturvernforbundet fraråder utbygging av Oterholtfossen i Telemark

Bøelva og Oterholtfossen er livsnerven i det mest sentrale friluftsområde av Bø. Her møtes natur og kultur, med kultursti, merka løyper, fisking, elvepadling m.m.. Naturvernforbundets primære bekymring er imidlertid de store tapene og konsekvensene kraftverket vil medføre for dyre- og plantelivet i området. Den omsøkte utbyggingen vil få store negative konsekvenser for mange fiskearter, den kritisk truede ålen, elvemuslingen som vi har et internasjonalt ansvar for, og rike vegetasjonstyper med flere svært sjeldne mosearter.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Energi/2015-02-06 Innspill til konsesjonsøknaden for Oterholtfoss kraftverk -Naturvernforbundet.pdf