Du er her:

Naturvernforbundets innspill til statsbudsjettet 2011

Naturvernforbundets hovedbudskap er at regjeringen må kutte bevilgninger til tiltak som har natur- og klimaskadelige konsekvenser, samtidig som økt satsing på grønn skatte- og avgiftspolitikk gjør det dyrere å forurense. Det trengs også mer penger til skogvern, energieffektivisering og jernbane.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2010/100219-statsbudsjettet 2011.pdf