Du er her:

Oppfølging av stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Naturvernforbundets høringsuttalelse til Utenriksdepartementet omfatter innspill til å forbedre enheten som skal vurdere norske flernasjonale selskapers overtramp på miljø og rettigheter i utlandet (kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap).