Du er her:

Politikk overfor energikrevende virksomheter

Nye energikrevende virksomheter som datasentre, batterifabrikker og hydrogenproduksjon er på trappene. Disse vil kunne kreve enorme mengder strøm, men også gi store arealkonflikter ved utbygging. Vi trenger en helhetlig politikk som sikrer og energiutnyttelse og hindre nedbygging av natur og matjord.

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.02.2021