Du er her:

Revidert statsbudsjett for 2012

Her følger Naturvernforbundets innspill til revidert statsbudsjett for 2012. Naturvernforbundet mener at støtten til energisparing må være minst like høy som støtten til energiproduksjon. Det betyr at dagens støtte må økes. Dette kan gjøres gjennom Enova eller andre virkemidler.


Artikkelen ble sist oppdatert: 23.05.2012