Søndagsåpne butikker

Naturvernforbundet går imot søndagsåpne butikker. Vi mener at søndagen fortsatt skal være en dag fri fra kjøpepress, der flest mulig ikke bør jobbe.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Energi/150629-handel-søndagsåpne butikker.pdf