Du er her:

Stans planene om industribygging i Finnmarks natur

I Finnmark finnes flere av Norges største og siste intakte naturområder. Realisering av Davvi vindkraftverk vil forandre dette fantastiske naturområdet til et industriområde, med store konsekvenser for natur og for samisk kulturlandskap.

Naturvernforbundet har nå sendt brev til eierne bak prosjektet, energiselskapet St1, med en oppfordring om å trekke seg ut av prosjektet snarest.

Planområdet til Davvi vindkraftverk ligger på Laksefjordvidda, et av Norges største områder uten større inngrep (INON-områder). Denne arktiske naturen er uforstyrret av industri og bebyggelse, og man kan gå i dagevis omgitt bare av naturen, en helt unik opplevelse. Det er svært få slike områder igjen i Norge. Fjellrev, snøugle og en rekke andre arter holder til i området, flere av dem rødlistede.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.02.2020