Du er her:

Supplerende kommentarer til nettutviklingsplanen for 2017 – krav om konsekvensutredning

Naturvernforbundet har ytterligere kommentarer knyttet til utenlandskabler generelt og til Statnetts konsesjonsgitte kabel til Storbritannia spesielt. Naturvernforbundet er også meget kritisk til at det konsesjonsbehandles søknad om flere utenlandskabler uten at det er kunnskap nok om effektene av kablene på norsk natur.

171214-energi-supplerende brev NVE.pdf