Du er her:

Uttalelse til forslag om raskere avskrivingsregler for vindkraft

Finansdepartementet foreslår å innføre gunstigere avskrivingsregler for vindkraft, for å få realisert flere vindkraftanlegg i Norge. Naturvernforbundet går imot forslaget, fordi det er gitt mange tillatelser til vindkraftverk i områder med naturverdier av nasjonal og internasjonal verdi. Ved å innføre gunstigere avskrivingsregler, legger man opp til at flere av disse vindkraftprosjektene kan realiseres, og som konsekvens vil store naturverdier gå tapt.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Energi/Uttalelse til forslag om raskere avskrivingsregler for vindkraft.pdf