Du er her:

Uttalelse til høring av Havvind - strategisk konsekvensutredning

Olje- og energidepartementet har satt i gang Havvind – Strategisk konsekvensutredning for å belyse hvilke virkninger en utbygging av havvindkraft kan få for naturmiljø-, nærings- og samfunnsinteresser i Norge.

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.09.2013