Du er her:

Uttalelse til NVEs grunnlagsrapport for kontrollstasjon under elsertifikatordningen

Vi retter kritikk mot elsertifikatordningen, som i liten grad har gitt insentiver til å skape overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn, men har ført til et enormt press på norsk natur. Vi mener elsertifikatordningen må evalueres grundig, med vekt på å kartlegge konsekvensene for naturmiljøet.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Energi/2014-05-16 Felles høringsuttalelse til NVEs grunnlagsrapport -Elsertifikatordningen.pdf