Velkommen som ny minister

Til: Olje- og energiminister Tina Bru Velkommen som ny minister! Vi i Naturvernforbundet ønsker deg velkommen som olje- og energiminister. I dette brevet oppsummerer vi noen hovedforventninger til regjeringen og til deg som ansvarlig statsråd for energifeltet.

Prioriterte saker fra Naturvernforbundet:

  • Norge må gå i front for å redusere utvinningen av olje og gass. Ledende klimaforskere anslår at fire femdeler av de allerede oppdagede fossile energiressursene må bli liggende for at vi skal ha sjanse til å nå målet om å stabilisere den globale temperaturøkningen til maksimum 2 grader. Derfor må det ikke åpnes nye områder for olje- og gassleting på norsk sokkel.
  • I revideringen av Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten må regjeringen lytte til de miljøfaglige rådene og beskytte iskantsonen.
  • Vi trenger varig marint vern av særlig verdifulle og sårbare områder.
  • Energieffektivisering må være øverste prioritet i energipolitikken. Den nye fornybare energien som trengs, må primært komme fra energi vi frigjør.
  • Naturvernforbundet ser med stor uro på mange av de planlagte vind- og vannkraftprosjektene rundt om i landet. Umistelige naturverdier kan gå tapt dersom utbyggingspresset fortsetter i samme tempo.
  • Fornybar energi må erstatte fossil energi i alle sektorer gjennom blant annet høyere avgifter på fossil energi.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.02.2020