Du er her:

Anmeldelse: Sydvaranger gruve AS anmeldt for giftutslipp i Bøkfjorden i Finnmark

Bøkfjorden i Finnmark er en nasjonal laksefjord som er preget av mange års utslipp av giftige kjemikalier. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har nå anmeldt Sydvaranger gruve AS for brudd på forurensingsloven fordi de har sluppet ut flere nye kjemikalier som ikke er godkjente.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2010/Forurensning/bøkfjorden Anmeldelse SVG, den 31.pdf