Du er her:

Bekymringsmelding om naturinngrep ved landbasert oppdrett

Naturvernforbundet har sendt brev med bekymringsmelding om landbasert oppdrett til fiskeri- og kystministeren og klima- og miljøministeren.

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.02.2022