Høringsuttalelser og brev om fiskeri og marint miljø

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2010

Nyheter

Høringsuttalelse om avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner

15.08.2010:

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har skrevet rapporten ”Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner". Rapporten tar for seg forslag til tiltak og virkemidler ved avvikling av oljeplattformer. Naturvernforbundets høringsuttalelse anbefaler miljøsanering, ikke grovopphugging, og at det gjøres forsøk med bruk av utrangerte betonginstallasjoner som marint beskyttede områder.

Landsstyreuttalelse: Ubåten utenfor Fedje må heves

07.03.2010 | Sist oppdatert: 22.12.2010

Norges Naturvernforbunds landsstyre krever at regjeringen stoppe videre utredning av tildekkingsalternativet av "kvikksølv-ubåten". Naturvernforbundet går dermed i mot regjeringens beslutning om å nullstille prosessen med den planlagte hevingen av kvikksølvet og vraket av U?864 utenfor Fedje i Hordaland.

Naturvernforbundets innspill til statsbudsjettet 2011

19.02.2010:

Naturvernforbundets hovedbudskap er at regjeringen må kutte bevilgninger til tiltak som har natur- og klimaskadelige konsekvenser, samtidig som økt satsing på grønn skatte- og avgiftspolitikk gjør det dyrere å forurense. Det trengs også mer penger til skogvern, energieffektivisering og jernbane.

Viser fra 13 til 24 av totalt 43 artikler