Du er her:

Endring av forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk støttes

Naturvernforbundet, Greenpeace, Norges jeger- og fiskerforbund, Sabima, Redd Villaksen, Norsk friluftsliv og Norske lakseelver har skrevet en felles høringsuttalelse der vi støtter Fiskeridirektoratets endringsforslag til forskriften. I tillegg har vi foreslått ytterligere pålegg som vil bidra til å redusere innblandingen av gener fra oppdrettslaks i de ville laksebestandene.

Vi støtter forslaget om at OURO plikter å dekke Fiskeridirektoratets utgifter til tiltak for å hindre genetisk innblanding i villaksbestander, uten at det må søkes om refusjon slik ordningen er etter gjeldende regelverk. Vi støtter også å fjerne kravet om at rømming må defineres som en akutt hendelse for at OURO skal dekke Fiskeridirektoratets utgifter.

Her er en oppsummering av de ytterligere pålegg vi har foreslått, som vil bidra til å redusere innblandingen av gener fra oppdrettslaks i de ville laksebestandene:

- Forskriften må forplikte OURO til å finansiere flere og mer effektive utfiskingstiltak.

- OURO må forpliktes til å betale for gentesting ved stamfiskkontroll.

- OURO må være pliktige til å betale for organisering og utfisking av rømt oppdrettsfisk.

- Forskriften bør inneholde en setning om at all oppdrettslaks må håndteres som en potensiell smittekilde.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.05.2020