Du er her:

Høring: Forslag til endrede krav for å sikre lave lusenivåer under smoltutvandringen

Naturvernforbundet er motstander av å isolere luseproblemet knyttet til smoltvandring, så lenge den kritiske luseperioden for villfisk i sjøen i realiteten varer fra tidlig vår til sen høst. Med de menneskeskapte klimaendringene som vi nå registrerer, som bidrar til at havet blir varmere også over et stadig lengre tidsrom, så må den lusekritiske perioden utvides i begge ender. Løsningen er lukkede merder.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.05.2017