Du er her:

Høringssvar fra Naturvernforbundet vedrørende Tilleggshøyring om nytt vekstsystem i havbruk

Vi viser til høringsbrev om fleksibilitet i produksjonsområder under det nye forvaltningsregimet for havbruksindustrien. Under klare forutsetninger fremsatt i tidligere høringsrunder har vi tidligere støttet prinsippene i det nye forvaltningssystemet. Forslaget om fleksibilitet som nå er på høring er vi redd vil undergrave hele systemet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.05.2017