Du er her:

Høringsuttalelse om avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har skrevet rapporten ”Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner". Rapporten tar for seg forslag til tiltak og virkemidler ved avvikling av oljeplattformer. Naturvernforbundets høringsuttalelse anbefaler miljøsanering, ikke grovopphugging, og at det gjøres forsøk med bruk av utrangerte betonginstallasjoner som marint beskyttede områder.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2010/Naturvern/Fiske og marint miljø/høring utrangerte oljeplattformer 150810.pdf