Du er her:

Nasjonal plan mot lakserømming må forbedres mye

Naturvernforbundet viser til høringsnotatet og mener at det her finnes noen gode forslag. Likevel er strategien og tiltakene totalt sett alt for dårlige til å møte den massive utfordingen som rømt fisk fra norsk akvakultur faktisk utgjør.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.05.2017