Du er her:

Brudd på EUs gruveavfallsdirektiv: Klage til EFTAs overvåkningsorgan (ESA)

Klage til ESA om brudd på EUs gruveavfallsdirektiv vedrørende bruken av sjødeponi i norske fjorder. Sendt av Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe med flere.

Les klagen "Complaint against the Norwegian Government – violation of the Mining Waste Directive" (29.03.17) her. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2017