Du er her:

Brudd på EUs vanndirektiv: Klage til EFTAs overvåkningsorgan (ESA)

Klage til ESA om brudd på EUs vanndirektiv vedrørende bruken av sjødeponi i norske fjorder. Sendt av Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe med flere.

Les klagen "Norway has failed to comply with the Water Framework Directive" (19.05.15) her.