Høringsuttalelser og brev om forurensning

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2010

Nyheter

Høringsinnspill – søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for drift av Goliat

05.03.2015:

De undertegnede organisasjonene (Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Greenpeace og Bellona) mener at en tillatelse til virksomhet og drift på Goliat vil være et brudd på norske klimaforpliktelser. For at vi skal unngå en gjennomsnittstemperatur på mer enn to grader celsius slik Norge har forpliktet seg til, kan det ikke gis tillatelse til utslipp og drift på Goliat.

Nedgravde oljetanker - mange nedgravde og usikrede miljøbomber

12.11.2014:

Naturvernforbundet har siden 2007 jobbet med informasjonskampanjen Oljefri.no, som hjelper folk å gjøre det enklere og tryggere for husholdninger å bytte ut oljefyren sin. Vi er glade for det varslede forbudet mot fossil oppvarming og støtter at regelverket for nedgravde oljetanker blir tydeliggjort og strammet inn.

Reguleringsplan for Engebøfjellet

31.10.2014:

Det er ikkje lagt fram ny informasjon som kan endre konklusjonen om at naturinngrepa og miljøskadene vil bli så store at søknaden frå Nordic Mining må bli avvist. Dei nye utgreiingane gir verken svar på spørsmåla rundt oppreiingsprosessen / kva som vil bli sleppt ut i fjorden eller kvar ein skal hente store mengder vatn til prosessen.

Innspill til mineralstrategien

25.10.2012:

Norge er på vei inn i en periode med åpning av nye gruveprosjekter. Det er positivt at regjeringen vil lage en strategi for mineralutvinning. Denne industrien kan framskaffe mineraler som samfunnet trenger. Samtidig må det legges en strategi som tar høyde for at dette er ikke-fornybare ressurser og at gruvedrift kan ha store miljøkonsekvenser.

Lagring av radioaktivt avfall

05.10.2011 | Sist oppdatert: 05.10.2011

Det er på høy tid at det bygges et nytt mellomlager for høyaktivt atomavfall her til lands, mener Naturvernforbundet i denne høringsuttalelsen om lagring av radioaktivt avfall.

En mer miljøvennlig kalkindustri

28.08.2011 | Sist oppdatert: 28.09.2011

Naturvernforbundets landsmøte krever at politikerne i Nord-Trøndelag stiller strengere miljøkrav til kalkindustrien i Verdal, og at uttak av kalk fra dagbrudd kan medføre store naturødeleggelser.

Brev: Foreslår ny forurensningsavgift for bilister

29.11.2010 | Sist oppdatert: 23.12.2010

Regjeringen har i flere år lovet at det skal utformes en nasjonal handlingsplan for bedre luftkvalitet som beskriver nødvendige tiltak og virkemidler for å nå nasjonale mål for lokal luftkvalitet. Den mangler fremdeles. Astma- og Allergiforbundet og Naturvernforbundet krever nå tiltak og har sendt brev til regjeringen.

Viser fra 25 til 36 av totalt 62 artikler