Du er her:

Høring på innføring av avgift på poser av plast og papir

Naturvernforbundet støtter forslaget om avgift på poser av plast og papir. Vi mener formålet med avgiften må være todelt. Det må stimulere til økt gjenbruk av poser og dermed til et lavere forbruk av poser totalt sett, og redusere mengden ikke-nedbrytbare poser som havner i naturen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.03.2015