Du er her:

Høyringsnotat – ny lov om gruvedrift på havbotnen

Interessa for å utvinne mineralar frå havbotnen er aukande, og Naturvernforbundet er einige i at det er på tide å få på plass eit regelverk. Vi meiner derimot at lovforslaget som er på høyring ikkje er tilstrekkeleg til å hindre alvorlege miljøøydeleggingar og ivareta sårbar natur.

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.10.2018