Du er her:

Høyringssvar til forslag til lov om mineralverksemd på kontinentalsokkelen

Forslaget til ny lov som no er på høyring er ikkje tilstrekkeleg til å hindre alvorlege miljøøydeleggingar som følgje av å opne opp for gruvedrift på havbotnen.

Les Naturvernforbundets høyringssvar til forslag til lov om mineralverksemd på kontinentalsokkelen (17.08.17) her. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.08.2017